Produkto atributai

Pridėti arba redaguoti produkto atributus galite administravimo meniu skiltyje, nuspaudę meniu punktą pavadinimu "Produkto atributai".

Pridėti atributą

Norėdami pridėti atributą, spauskite žalios spalvos mygtuką pavadinimu "Pridėti", esantį kairėje pusėje apačioje.

Pridėdami atributą, įrašykite būsimo atributo pavadinimą. Norėdami išsaugoti duomenis, spauskite mygtuką "Patvirtinti".

Valdyti atributo reikšmes

Norėdami patekti į atributo reikšmių valdymo skiltį, ant pasirinkto atributo spauskite rodyklę žemyn ir mygtuką "Valdyti reikšmes".

Kad pridėtumėte pasirinkto atributo reikšmes, spauskite mygtuką "Pridėti".

Pridėdami atributo reikšmę, įrašykite būsimos atributo reikšmės pavadinimą. Norėdami išsaugoti duomenis, spauskite mygtuką "Patvirtinti".

Redaguoti produkto atributą

Norėdami patekti į produkto atributo redagavimo skiltį, spauskite mygtuką "Redaguoti" ant pasirinkto produkto atributo.

Pakeiskite produkto atributo pavadinimą ir spauskite mygtuką "Patvirtinti".

Redaguoti produkto atributo reikšmę

Norėdami patekti į produkto atributo reikšmės redagavimo skiltį, spauskite mygtuką "Redaguoti" ant pasirinktos produkto atributo reikšmės.

Pakeiskite produkto atributo reikšmės pavadinimą ir spauskite mygtuką "Patvirtinti".

Rikiuoti produkto atributus

Norėdami patekti į produkto atributų rikiavimo skiltį, spauskite mygtuką "Rikiuoti" (apvestas raudona spalva).

Kad surikiuotumėte produkto atributus, spauskite ant pasirinkto produkto atributo ir tempkite jį viršun arba žemyn. Nutempę produkto atributą į reikiamą poziciją, atleiskite "pelės" mygtuką. Analogiškai rikiuojasi ir produkto atributų reikšmės.


Rasti rezultatai atitinkantys frazę

    Pagal frazę rezultatų nerasta

    Rasti rezultatai atitinkantys frazę

      Pagal frazę rezultatų nerasta